ברוכים הבאים לאתר "למרחב", עמותה המבקשת להביא לשינוי חברתי מקיף, על-ידי התערבות רב-ממדית ומעמיקה בחיי צעירים חסרי עורף משפחתי, בעלי מוטיבציה גבוהה להצלחה ולקידום עצמי.