העמותה

עדכון אחרון: 15/03/2016 08:59:00

אודות העמותה

עמותת למרחב פועלת לשינוי חברתי באמצעות התערבות אינטנסיבית ורב-מימדית בחיי צעירים חסרי עורף משפחתי והפיכתם לסוכנים לשינוי חברתי.

למרחב הפכה לעמותה ב - 2014, אך היא קיימת כתכנית מאז 2001, עת הוקמה על ידי שולה וזאב מוזס, באמצעות קרן מוזס וולפוביץ'. תכנית למרחב היתה הפעילות העיקרית של עמותת קרן מוזס וולפוביץ', ולצידה תמכה העמותה גם באירגונים חינוכיים אחרים כגון - מכון שיטים, המחנות העולים, סמינר הקיבוצים - המכון לחינוך דמוקרטי, הפסטיבל לסרטי ילדים בסינמטק תל אביב, ועוד.

ב-2014, הוחלט שלמרחב תהפוך לעמותה, כדי שתוכל להתמודד באופן נכון ומיטבי עם האתגרים של צירוף שותפים וגיוס משאבים. העמותה נקראת, בשמה המלא, ״עמותת למרחב מייסודה של קרן מוזס וולפוביץ״. 

קרן מוזס וולפוביץ ממשיכה את מחוייבותה רבת השנים להתפתחותה של למרחב.

יו״ר הקרן - שולה מוזס
מנכ״ל - מאירי בן ששון
 

מסמכי העמותה: