קבוצות גיל

עדכון אחרון: 17/05/2015 12:00:00

כל צעירה וצעיר בתכנית משתייכים לקבוצת עמיתים: קבוצה המורכבת מבני ובנות גילם, הנמצאים בשלב דומה בחייהם. הקבוצה נפגשת במקביל לתהליך האישי של כל אחד ואחת, תומכת בו, מעשירה אותו ומרחיבה את אפשרויותיו. באופן טבעי, לכל קבוצת גיל מטרות ותכנים שונים בהם היא עוסקת, בהתאם לשלב בו נמצאים משתתפיה.

קבוצת שלב א'

קבוצה המורכבת מצעירים וצעירות משלב הכניסה לתכנית, בתחילת שנת הלימודים האחרונה ועד לשלב הגיוס לצה"ל.

קבוצת י"ב הינה הקבוצה הראשונה אליה נכנס הצעיר עם הצטרפותו לתכנית. הקבוצה נפגשת במתכונת שבועית ומטרותיה המרכזיות הינן יצירת רשת חברתית, התפתחות עצמית במרחב חברתי, למידה חברתית ועוד. הקבוצה מונחית על ידי שלושה מנחים/ מלגאים. תוך שיח פתוח ומתוך שיתוף והקשבה נבנים תכני הקבוצה ומאפשרים מענים רלוונטים לצרכים השונים של הצעירים. שני נושאים מרכזיים בהם עוסקת הקבוצה, בהתייחסות לשכבת הגיל, הינם הכנה לפרידה מהפנימייה והכנה לשירות הצבאי. הקבוצה הינה שנתית ובסיומה עוברים הצעירים לשלב ב' בתכנית. 

קבוצת שלב ב'

קבוצת הצעירות והצעירים המשרתים בצה"ל או נמצאים בשירות הלאומי או האזרחי.

הקבוצה נפגשת בבית למרחב פעם בחודש במטרה ללוות את הצעירות והצעירים לאורך השירות, לתמוך בהם ולשמור על הקשר עם התכנית. בנוסף, משתתפים חברי הקבוצה בשני סמינרים שנתיים מרוכזים.

קבוצת שלב ג'

קבוצה המאחדת את בוגרי הצבא, השירות הלאומי והאזרחי.

שלב ג' במהותו הוא המשמעותי ביותר בליווי שמציעה תכנית למרחב. זהו השלב בו מתפנים הצעירים לבניית תכנית אישית, אשר תהווה בסיס ליציאתם אל המרחב. קבוצת שלב ג' נפגשת במקביל לליווי האישי של כל אחד מחבריה במטרה ליצור תהליך שיתמוך בתכנית האישית וגם יאפשר צמיחה מן האישי לחברתי. הקבוצה נפגשת במשך שנה ממועד השחרור בתדירות של אחת לשבועיים ובנוסף, משתתפים חבריה גם בסמינר שנתי.