התכנית

עדכון אחרון: 17/05/2015 12:00:00

המסלול

תכנית למרחב מלווה צעירים לאורך שמונה שנים, המחולקות לשלושה שלבים ומשלימות תהליך ארוך טווח ומעמיק.

  • שלב א' - ליווי מכיתה י"ב, דרך תקופת המעבר שלפני הגיוס.
  • שלב ב'-  צעירים בתקופת הצבא / שירות לאומי-אזרחי.
  • שלב ג' – מסיום השירות הצבאי/לאומי ועד היציאה למרחב. שלב זה הוא השלב המשמעותי ביותר של התכנית הן בשל אורכו והן מבחינת הבשלות והפניות של הצעירים.

סיום ויציאה למרחב: הצעירים יוצאים למרחב על פי מידת המוכנות האישית שלהם. הזמן המקסימאלי להשתתפות בתכנית הוא עד 4 שנים לאחר סיום השירות הצבאי.

הליווי

בכל אחד מהשלבים ניתן ליווי בשלושה מימדים:

המימד האישי: ליווי פרטני על ידי מלווה אישי, הכולל תהליך של בניית תכנית אישית בכל תחומי החיים ושיחות שבועיות של הקשבה, הכוונה ותמיכה.

המימד הקבוצתי: עם כניסתם לתכנית בתחילת כתה י"ב משולבים הצעירים בקבוצה גילאית הנפגשת אחת לשבוע. בתהליך הקבוצתי מתבססת רשת חברתית העוסקת בתכנים אישיים וחברתיים, ובנושאים רלוונטיים לקידומם של הצעירים.

המימד החברתי-קהילתי: בית למרחב מהווה קהילה, המכוונת לעשיה חברתית פנימה והחוצה. צעירי התכנית נהנים משייכות לקהילה, הפועלת להעשרתם התרבותית והחינוכית, וכן משתתפים, כקהילה, בפעילויות של יזמות ומעורבות חברתית.

הבית

הליווי, על מימדיו השונים, מתקיים בתוך בית למרחב, המהווה חלק בלתי נפרד מהתכנית ומחזונה. בבית חללים וחדרים המתאימים לפעילויות השונות, כמו גם מרחבים ציבוריים למפגשים ספונטניים ומטבח, שהוא מוקד פעילות ומפגש בפני עצמו, המחזק את תחושת הביתיות ומעניק לימוד ואימון ייחודיים לצעירים.