מודל

עדכון אחרון: 17/05/2015 12:00:00

בישראל חיים כיום אלפי צעירים "חסרי עורף משפחתי". מדובר בצעירים אשר לא נוכחת בחייהם משפחה כלל, או שתפקודה נמוך עד כדי כך שהיא מתקשה להעניק להם כל סיוע חומרי או רגשי. מידי שנה מסיימים את לימודיהם ויוצאים לעצמאות בין 500 ל -600 צעירים חסרי עורף משפחתי. חזון התכנית למרחב הוא להביא לשינוי חברתי מקיף, על-ידי התערבות רב מימדית ואינטנסיבית בחיי צעירים אלה.

 

 

בבסיס התוכנית מספר מאפיינים, שהם פרי של תכנון מוקדם ותולדה של ניסיון מצטבר בשנות ההפעלה של התוכנית. כל מאפיין מהווה עמדה בסוגיה עקרונית עמה מתמודדת התוכנית. מודל התכנית ניתן להורדה בדף זה.